NALOG ZA SERVIS

PODACI O KOMITENTU
Naziv firme :
Adresa, mesto, telefon :
PODACI O MAŠINI
 

MARKA:     TIP:    SERIJSKI BROJ:

POGON: DIZEL    PLIN    ELEKTRO   BROJ RADNIH SATI:

Opis kvara:
Greške na displeju:

T:
L:
S:

Radove izvršiti na adresi:
Kontakt osoba:
Telefon :